#Márnotratný prorok 971 výber zo spisov XIII moc svetla
  • #Márnotratný prorok 971 výber zo spisov XIII moc svetla

Výber zo spisov XIII - Moc svetla (Royová, Kristína)

7,20 €
Bez dane
Kód: DS 0115
I keď život hlavnej aktérky - nositeľky svetla evanjelia predčasne vyhasí zbraň nezmieriteľného odporu, svetlo sa už šíri naširoko-naďaleko zhora od Otca svetiel.
Množstvo
Posledné kusy v sklade

Román Moc svetla zaujme čitateľa nielen prostredím národným či národnostným (poľské, ruské), ale aj spoločenským (šľachta a rodiaca sa trieda boháčov, podnikateľov v priemysle; prostý ľud je zastúpený len pár jedincami - sluhami a továrenskými robotníkmi). Zaujme však aj prostredím nábožensko-duchovným konfesionálne zmiešaným (rímskokatolícke, pravoslávne, protestantské, židovské). A práve na deje v takomto prostredí upriamuje autorka pozornosť čitateľa.

Na pozadí dramatického sobáša dvoch mladých ľudí z vyšších vrstiev (Amerikánky ruského pôvodu a Rusa z blízkeho príbuzenstva) podáva autorka dramatické deje okolo tejto dvojece.

Royová majstrovským spôsobom kreslí obraz a obrazy, kde dominuje pôsobenie evanjelia v prostredí konzervatívneho duchovenstva. Čitateľ je svedkom konfrontácie skostnateného duchovného života so živým svedeckým biblickým kresťanstvom; konfrontácie konze,rvatívneho spoločenského života s prebúdzajúcimi sa slobodomyseľnými názormi mladšej generácie.

I keď život hlavnej aktérky - nositeľky svetla evanjelia predčasne vyhasí zbraň nezmieriteľného odporu, svetlo sa už šíri naširoko-naďaleko zhora od Otca svetiel.

Vydavateľstvo: MSEJK

Formát: 20.1 x 13.2 x 3.0 cm
Jazyk: Slovenčina
ISBN: 8088891671
Rok vydania: 2004
Počet stán: 453 strán

DS 0115
1 ks
chat Komentáre (0)