#Márnotratný prorok 1468 014_5731
  • #Márnotratný prorok 1468 014_5731

Pozdvihujem oči k vrchom (Pavel Kušnír)

10,00 €
Bez dane
Kód: T 3313
"Tatry ma naučili hľadieť hore, vždy nanovo sa vystrieť a pozerať do výšky. No nielen pozerať smerom hore, ale aj aktívne hľadať to, čo je hore."
Množstvo

Rozširujeme edíciu Teologická knižnica Tranoscia o titul Pozdvihujem oči k vrchom od autora Pavla Kušníra. Pavel Kušnír je dlhoročným evanjelickým farárom vo Vysokých Tatrách. Každý deň sa pozerá na tatranské štíty, ktoré ho fascinujú a inšpirujú. Svoj zrak dvíha k ich Tvorcovi a prostredníctvom krátkych úvah chce aj náš zrak pozdvihnúť od každodenných vecí a udalostí k Tomu, ktorý dáva všetkému bytie a zmysel.
T 3313
3 položky
chat Komentáre (0)