#Márnotratný prorok 1583 KZB-0002-500x500
  • #Márnotratný prorok 1583 KZB-0002-500x500

Kdo obědval s Abrahámem (Ašer Intrater)

10,70 €
Bez dane
Kód: EL 0096
Množstvo
Posledné kusy v sklade

Studie o zjeveních Boha v lidské podobě v hebrejských Písmech. Existuje postava, která se objevuje v Zákoně i v Prorocích. Někdy je nazývána jako Hospodinův anděl, někdy jako Bůh sám, jindy jako „Ten podobný Synu člověka“ a často nemá žádné jméno. Když pochopíme, kým tato postava je, získáme základní poznání Boha a Mesiáše. Vidět spojení mezi Hospodinovým andělem v Tanachu (hebrejská Písma) a postavou Ješuy (Ježíš) v Nové smlouvě je výzvou jak pro křesťanský, tak pro židovský svět. Tato kniha se má vyváženým způsobem obracet k oběma stranám a postavit most mezi židovským a křesťanským chápáním. Hlavním účelem této knihy je popis Božích zjevení a postavy Mesiáše z Božího slova. Po této pravdě toužíme nejvíce.

EL 0096
1 ks
chat Komentáre (0)