#Márnotratný prorok 1591 list-galatskym
  • #Márnotratný prorok 1591 list-galatskym

List Galatským (Ladislav Tichý)

5,70 €
Bez dane
Kód: SBS 70229
Český ekumenický komentář k Novému zákonu - 9. svazek
Množstvo
Posledné kusy v sklade

Komentářovou řadu Český ekumenický komentář k Novému zákonu (ČEK) připravují čeští teologové z různých církví. Komentáře vydává Česká biblická společnost ve spolupráci s Centrem biblických studií. Jednotlivé svazky jsou číslovány podle pořadí knih
v Novém zákoně.

List Galatským bývá počítán spolu s Listem Římanům a 1. a 2. listem Korintským mezi čtyři „velké“ listy apoštola Pavla. Hlavním teologickým tématem této epištoly je otázka ospravedlnění člověka před Bohem. Autorem komentáře je prof. Ladislav Tichý, Th.D.,
z katedry biblických věd na Cyrilometodějské teologické fakultě UP.

SBS 70229
1 ks
chat Komentáre (0)