#Márnotratný prorok 1739 19397261_230-230-true
  • #Márnotratný prorok 1739 19397261_230-230-true

Leviticus - 3. kniha Mojžišova (Taylor Alec)

3,40 €
Bez dane
Kód: DS 0001
Môj prvý komentár k biblickej knihe
Množstvo
Predobjednávka

Tieto komentáre sú koncipované v línii osvedčeného evanjelikálneho a historického kresťanského výkladu Písma. Ich stručnosť Vám dovoľuje za málo času získať veľa. Hoci im nechýba akademická fundovanosť, ich hlavnou prednosťou sú hlboké, prirodzene z textu vychádzajúce, praktické aplikácia do života čitateľa.

 Kompletná séria komentárov obsahuje 30 zväzkov a pokrýva všetkých 66 biblických kníh Starej i Novej zmluvy.

DS 0001
chat Komentáre (0)