#Márnotratný prorok 1816 marek-komentare-k-novemu-zakonu
  • #Márnotratný prorok 1816 marek-komentare-k-novemu-zakonu

Komentár k Novému Zákonu - Marek

22,80 €
Bez dane
Kód: R 0004
Prvý zväzok
Množstvo
Mrzí nás to, ale tento produkt už nemáme

Prvý zväzok

S veľku radosťou vkladáme do rúk čitateľov ďalšie významné a obsiahle dielo kolektívu slovenských biblistov. Spomedzi novozákonných kníh si ako prvé vybrali na komentovanie Evanjelium podľa Marka. Hoci je zo štyroch evanjelií najkratšie, pre exegétov predstavuje text s mnohými úskaliami. Jedným z dôvodov je fakt, že texty zachované na starovekých papyrusoch sú zo všetkých evanjelií v najhoršom stave. Okrem klasickej štruktúry, ktorá je totožná so štruktúrou doteraz vydaných starozákonných komentárov, obsahuje komentár k tomuto novozákonnému textu niekoľko noviniek. Patrí medzi ne súbor úvodných štúdií, ktorý približuje okolnosti vzniku evanjelia, zameriava sa na jeho žánrové aspekty a textové verzie. V podkapitolách, ktoré sa venujú aplikácii jednotlivých textových úsekov, nájde čitateľ odseky venované Katechizmu Katolíckej cirkvi, ktorý pracuje aj s textami Markovho evanjelia, a okrem pastoračnej aplikácie s homiletickým zameraním ponúka náš komentár aj texty využiteľné na stretnutiach nad Božím slovom v skupinách. Skutočnou raritou je preklad sýrskeho textu evanjelia, ktorý nájdete v Apendixe. – autori

Ide o náročnú prácu, predovšetkým z hľadiska jazykového a filologického, ale aj teologického a historicko-biblického. Jednotlivé úryvky biblického textu sú spracované podľa nasledujúcej schémy:

V prvej časti sú predložené preklady z hebrejských a gréckych originálov.
Druhá časť je určená pre úzky okruh znalcov hebrejčiny a gréčtiny a obsahuje filologický rozbor a porovnanie hebrejského a gréckeho textu.
Tretia časť je určená pre širšiu verejnosť a jej cieľom je podať výklad jednotlivých veršov a menej zrozumiteľných častí. V tejto časti sú ponúknuté nielen moderné výklady, ale aj pohľady cirkevných otcov a rabínov.
Štvrtá časť ponúka čitateľovi celostné chápanie state a jej dynamiku.
Cieľom poslednej časti je poukázať, ako sa daná stať môže použiť pre potreby teológie a pastorácie na Slovensku.

Publisher: Dobrá kniha, Trnava
ISBN 9788071417927
Pages: 1036
Dimensions: 24,1 x 18,7 x 6,4 cm
Weight: 1854 g
Publication date: 2013
Binding: pevná s papierovým prebalom

R 0004
chat Komentáre (0)