#Márnotratný prorok 108 vier
zoom_out_map
chevron_left chevron_right

Viera v Krista - zdroj milosti

Slovo Božie na každý deň od Martina Luthera

6,50 € Bez dane

6,50 € Bez DPH

Popis

Pri príležitosti 500. výročia reformácie vydavateľstvo Polárka vydalo výber z kázní, prednášok a spisov Dr. Martina Luthera pod názvom Viera v Krista − zdroj milosti.
Na začiatku tridsiatych rokov minulého storočia sa horlivý služobník Kristovho evanjelia, neskorší hamburgský biskup D. Karl Witte podujal vybrať z kázní, prednášok a spisov reformátora Dr. Martina Luthera úryvky, ktoré by mohli poslúžiť pri každodennom stíšení nad Božím slovom ako pomoc na prebudenie i posilnenie viery v Spasiteľa, Pána Ježiša Krista. Bola to nielen obrovská, ale, ako sa ukázalo, aj nesmierne potrebná a podnes požehnaná práca, o čom svedčia desiatky vydaní diela v pôvodine i prekladoch na šírom svete.

Sme radi, že v jubilejnom roku reformácie smieme túto vzácnu knihu ponúknuť aj v slovenčine v preklade bratov Jána Greša, Jozefa a Dávida Benkovcov a Tomáša Gálla a je nám úprimne ľúto, že prvý a posledný z menovaných sa vydania už nedožili. Na jeho príprave ochotne a vytrvale spolupracovali aj Miriam Medlová a Daniel Hanko, za čo im všetkým patrí iste nielen moja, ale úprimná vďaka i všetkých budúcich čitateľov a celej našej cirkvi.

Touto knihou, ktorú roky denne čítam, pozývam nielen k lepšiemu poznaniu Dr. Martina Luthera, ale predovšetkým k hlbokej viere v nášho Pána a Spasiteľa hriešnikov, Ježiša Krista a to všetkých, ktorí chcú byť lepšími evanjelikmi, kresťanmi a túžia poznať poklady a pravdy dedičstva, ktorého sme i máme byť nositeľmi. Volám každého hľadajúceho človeka. Kiež Pán Ježiš Kristus sám požehná túto snahu.

 

Vydavateľstvo: Polárka
ISBN: 978-80-970182-3-8

Tabuľka dát
V 0059
8 položky
Komentáre (0)