#0705 historický atlas ecav na slovensku
  • #0705 historický atlas ecav na slovensku

Historický atlas ECAV na Slovensku

21,00 €
Bez dane 3
Kód: T 0004 /K
Knihy/Kresťanský život/Cirkev,dejiny,osobnosti,diela
Množstvo

Atlas obsahuje 112 máp, ktoré sú rozčlenené do 6 kapitol podľa základných etáp dejín evanjelickej cirkvi:

1. Od vystúpenia Martina Luthera po Žilinskú synodu (1517 - 1610)
2. Od Žilinskej synody po Satmársky mier (1610 - 1711)
3. Od Satmárskeho mieru po Tolerančný patent (1711 - 1781)
4. Od Tolerančného patentu po rozpad Rakúsko-Uhorska (1781 - 1918)
5. Od vzniku Česko-Slovenska po začiatok 21. storočia (1918 - 2010)
6. Demografický obraz evanjelikov na Slovensku na začiatku 21. storočia Každej kapitole predchádza zasvätený úvodný text z pera renomovaného odborníka. Atlas pripravil pod vedením doc. Dagmar Kusendovej z Katedry humánnej geografie a demogeografie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského kolektív 13 odborníkov z prostredia Univerzity Komenského, Slovenskej akadémie vied a z ďalších národných inštitúcií. Je potešiteľné, že na jeho príprave sa stretli tri generácie vedeckých pracovníkov. Veríme, že atlas je dielom, ktoré bude dôstojne reprezentovať evanjelickú cirkev doma i vo svete, že zaujme všetkých, ktorých zaujíma jej história, a môže byť tiež výbornou učebnou pomôckou na všetkých stupňoch evanjelických škôl.

T 0004 /K
3 položky
chat Komentáre (0)