#Márnotratný prorok 467 Mužeme duverovat Bibli
  • #Márnotratný prorok 467 Mužeme duverovat Bibli

Můžeme důvěřovat Bibli? (Robert J. Sheehan)

7,00 €
Bez dane
Kód: NZR 0170
Písmo – jak se k němu máme postavit?
Množstvo
Posledné kusy v sklade

Obrovskou potřebou současnosti není, aby se pokořil Bůh a používal nedokonalou Bibli, ale aby se pokořil člověk a sklonil se před dokonalým, inspirovaným Slovem Božím. Volba, která před námi leží, je uznat buď názor, který má na Bibli Kristus, nebo názor, který má člověk.
Doufám, že v době, kdy mnozí odpadli od historického reformovaného učení o Písmu, přičemž především zavrhli dostatečnost Písma, se tento spis stane malým příspěvkem ke znovupotvrzení tohoto nadmíru důležitého učení. Chybné učení o Písmu nutně vede k ustanovení jiných autorit, než je autorita inspirovaného Slova Božího. Zatímco jeden z vůdčích modernistů nedávno tvrdil, že v moderním světě by byl největším nebezpečím pro církev Kristovu návrat k Bibli, já jsem jednoznačně přesvědčen, že pouze důvěra v inspirovanou, neomylnou, bezchybnou, směrodatnou a dostatečnou Bibli může v církvi Kristově obnovit slávu Boží.

autor: Robert J. Sheehan
originál: The Word of Truth
počet stran: 184
rok vydání: 2005

 

NZR 0170
2 položky
chat Komentáre (0)