Knihy sú bránou k múdrosti, my sme bránou ku knihám.