#0005 Ilustrovaná príručka k Biblii
  • #0005 Ilustrovaná príručka k Biblii

Ilustrovaná príručka k Biblii

31,00 €
Bez dane 3
Kód: SBS 0025 /K
Biblický sprievodca
Množstvo
Posledné kusy v sklade

Príručka k Biblii z produkcie Lion Publishing si tromi miliónmi výtlačkov v 28 jazykoch získala vynikajúcu povesť veľmi užitočného a ľahko dostupného sprievodcu, ktorý je trvale svetovým bestsellerom. Do rúk slovenského čitateľa sa táto kniha dostáva v revidovanej podobe pod názvom ILUSTROVANÁ PRÍRUČKA K BIBLII.
Kniha obsahuje 680 strán sprievodného textu, ktorý prechádza jednotlivými kapitolami biblických kníh, s vysvetlením pojmov a otázok týkajúcich sa významu a výkladu Biblie, obsahuje tiež 126 odbor. článkov o Biblii a vyše 700 farebných fotografií a ilustrácií, ktoré živo zobrazujú svet biblických ľudí a udalostí. Ďalej obsahuje 68 máp, 20 tabuliek a grafov /historické informácie/ a podrobný register heslovito a rýchlo predstavuje biblické osobnosti, význačné miesta a učenie Biblie. Celá kniha obsahuje 816 strán informatívneho textu. Je pestrá, zaujímavá a podnetná, usmerňuje a inšpiruje.
SBS 0025 /K
1 ks
chat Komentáre (0)