#Márnotratný prorok 2024 Ecav-SK
  • #Márnotratný prorok 2024 Ecav-SK

ECAV-SK 1921 - 2021 (Martin Kováč a kol.)

65,00 €
Bez dane
Kód: 405979
Sto rokov života Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
Množstvo

Vo vydavateľstve Tranoscius, a. s. vyšla mimoriadna kniha, ktorá zachytáva sto rokov života Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, od zasadnutia synody v Trenčianskych Tepliciach po súčasnosť. Kolektív 31 autorov pod vedením Martina Kováča prehľadným a pútavým spôsobom popisuje udalosti, ktorými naša cirkev žila v priebehu posledných sto rokov. Ich práca bola o to náročnejšia, že dosiaľ ešte nikto nenapísal dejiny našej cirkvi, ktoré by zachytávali jej posledných sto rokov, a ktorá by poslúžila ako pramenná literatúra, o ktorú by sa pri zostavovaní publikácie mohli oprieť. Kronika Evanjelickej cirkvi na 504 stranách veľkého formátu (22 x 29 cm) so stovkami fotografií v chronologickom slede.

Vydavateľ TRANOSCIUS a.s.
ISBN: 9788071405979

Tranoscius
405979
4 položky
chat Komentáre (0)