#Márnotratný prorok 1058 kristus-v-centre-zivota___standard_389_575
  • #Márnotratný prorok 1058 kristus-v-centre-zivota___standard_389_575

Kristus v centre života (Thune, R., Walker W.)

8,20 €
Bez dane
Kód: PL 0403
Študijná príručka s poznámkami pre vedúceho
Množstvo

Ak už máte dosť svojich zlyhaní a nikdy sa necítite úplne dostatoční, nemáte pocit, že by práve vás mohol Boh prijať, toto štúdium vám pomôže nájsť v tejto oblasti slobodu. Nedáva návod, ako žiť kresťanský život. Jeho zámerom je návrat k Pánovi Ježišovi ako k centru, do ktorého patrí iba on sám, a takisto sa snažíme vysvetliť to, ako vy môžete spočinúť v jeho diele na kríži.

Zo štúdia tejto knihy ma najviac ovplyvnilo uvedomenie toho, že v mojej snahe páčiť sa Bohu, som vlastne znižovala význam kríža alebo, inak povedané, znižovala som dôležitosť Jeho obete. Myslela som si, že moje úsilie je to, čo On odo mňa chce, zatiaľ čo On si v skutočnosti iba prial, aby som spočinula v tom, čo On už za mňa vykonal. Clara JONES

Toto štúdium vo mne prebudilo túžbu vrátiť sa ku vzťahu prvej lásky ku Kristovi. Keď som najprednostnejšie miesto v mojom každodennom chodení s Bohom prenechal Jemu, našiel som novú radosť v našom vzťahu, ktorá pramenila z toho, že som Mu vedome dovolil žiť cezo mňa v priebehu každého dňa. A keď som týmto štúdiom prechádzal s inými ľuďmi, objavil som komunitu v tele Kristovom, akú som dovtedy nepoznal. Boh mi naozaj vrátil radosť zo spasenia, pretože tou radosťou sa stal Kristus sám. Danny JONES

Vydavateľstvo: Porta libri
Formát: 148 x 210 mm, mäkká väzba, farebná obálka
Jazyk: slovenčina
ISBN: 978-80-8156-215-0
Rok vydania: 2021
Počet strán: 132

Porta libri
PL 0403
3 položky
chat Komentáre (0)