Encyklopédie, slovníky

Historický atlas ECAV na Slovensku
Atlas obsahuje 112 máp, ktoré sú rozčlenené do 6 kapitol podľa základných etáp dejín evanjelickej cirkvi
21,00 €